ponedeljek, 03. avgust 2009

Zaznavanje celične gostote / Quorum sensing

, , , - ponedeljek, 03. avgust 200909:16 (Ilja)
Med gradnjo Babilonskega stolpa naj bi se ljudem zavezali jeziki in odtlej naj bi bilo gonilo sveta človeško nerazumevanje. Očitno imajo še bakterije več pameti, saj znanstveniki v zadnjem času odkrivajo natančne mehanizme, kako ti majceni organizmi komunicirajo znotraj vrste in celo medvrstno.

Za več informacij si oglejte odlično predavanje ga. Bonnie Bassler (Princeton, New Jersey).

Če vas je presenetila tista z desetimi odstotki, je vredno prebrati še tole razmišljanje iz NYT - Microbes 'R' Us.

vir / souirce: Ted
[en] I am told that the Tower of Babvel had something to do with the fact that the world-as-we-know-it is propelled by infinite human incomprehension (well, at least language-vise). As scientist are starting to learn, even bacteria know better. The mechanisms of inter- and even intra-species communication are being unravelled.

Watch Bonnie Bassler's talk on quorum sensing, to learn more. And if you were taken aback by those 10 percent, read the article Microbes 'R' Us published in NYT.

1 komentar:

Ilja pravi ...

Razumevanje preciznega mehanizma zazanavanja celične gostote v mešani bakterijski kulturi lahko kaj kmalu privede do novih aplikacij v bioloških vezjih.

Organizmi oziroma njihovi deli so do sedaj namreč nastopali bolj v vlogi prenašalcev informacij (kot npr. tele nevroni

S študijami na področju komunikacije med bakterijami se korak s korakom približujemo tudi samim integriranim vezjem - reporgramiranju mikroorganizmov za potrebe samega procesiranja.


Dodatna prednost je , da bi bilo takšno vezje "samoorganizirajoče". Ni namreč nujno, da bi komuniciranje potekalo po vodnikih, temveč bi reporgramirane bakterije med seboj komunicirale v gojišču (nastala bi signalna pot za spejemanje in oddajanje "po potrebi").

Se nekaj člankov na širšo temo:

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/07/090707093619.htm

http://www.mojmikro.si/geekfest/pogled_naprej/superracunalniki_v_epruveti

http://www.firstscience.com/home/articles/technology/bacterial-circuits_1513.html

Objavite komentar