četrtek, 09. julij 2009

Baloni na veter / Windy helium

, , , , - četrtek, 09. julij 200903:49 (Ilja)
Podjetje Magenn Power Inc. je razvilo novo letečo vetrno turbino za generacijo elektrike. Vetrna turbina ima zelo lahko konstrukcijo in je napolnjena s helijem, kar omogoča, da turbino dvignejo 300 m v atmosfero, in tam izkoriščajo energijo stalnih vetrov.

Leteča vetrna turbina naj bi bila bolj učinkovita kot 'zemeljske' vetrnice pri generaciji električne energije. Tudi vplivi na okolje, ki jih povezujemo z gradnjo in obratovanjem vetrnih elektrarn (vpliv na izgled pokriajine; zmanjševanje življenjskega prostora živali; trki ptic in netopirjev, hrup; ...), so precej bolje ocenjeni.

Za konec pa še en pomislek: Nažalost tehnologije ne moremo posortirati v sektor izkoriščanja obnovljivih virov energije, ne da bi ob tem vsaj malo zaškilili. Že res, da atmosferski vetrovi ne jenjajo in torej obnovljiv vir so. Zemeljski vir helija pa ni obnovljiv.  Helij zelo rad odide iz kakršnega koli obdajajočega materiala, v katerega smo ga ujeli. Zato se uporablja celo  kot sledilni plin v preikusith tesnenja in testih tlačne odpornosti. Ko ga spravimo v višje plasti atmosfere je povratno pridobivanje z obstoječimi  postopku  praktično  nemogoče (izredno energetsko potratno).

Jure, hvala a link!

lebdeča vetrna turbina - vir: Magenn Power
[en] M.A.R.S, the lighter-than-air wind turbine - source: Magenn Power


[en] A innovative lighter-than air electricity-generating wind turbine has been developed by Magenn Power Inc. The light wind turbine filled with helium can float 300 m in the atmosphere, where winds regularly roam.


The floating wind turbine is said to be more energy efficient and more environmentally friendly (for main environmetal aspects arising from constructing and operation of wind-electricity-generating plants - landscape and habitat impact, avian mortality and noise ).

Anyhow, a downside has occured to me. This technology cannot be included in the renewable energy utilizsation sector, as helium itself is not a renewable terrestrial source. Heluim has a high tendence to leave whatever encapsulation we have provided for it. Therefore, it is even used as a tracer gas when conducting leakage tests. Should helium escape into the upper atmosphere it would be practically impossible to recover from there

Thx to Jure for the link!

1 komentar:

Ilja pravi ...

Se bodo že spomnili, da zamenjajo helij s čim drugim (na primer z bombastičnim vodikom, P.R-jem družbe von Zeppelin ).

[en] I'm sure von Zeppelin would have advised another appropriate gas...

Objavite komentar