nedelja, 05. julij 2009

'Nov' toplotni stroj / Heat engine design improved

, , , , - nedelja, 05. julij 200914:15 (Ilja)
Gangolf Jobb, avtor programa TREEFINDER, enega izmed programov za organizacijo filogenetskih dreves iz molekularnih zaporedij, je na listi Max-Planck Society predstavil svoj novi izum. Gre za že večkrat prezrt toplotni stroj z rotacijskim batom (ekvivalent motorja z notranjimi izgorevanjem je Wanklov motor), katerega je Jobb še nadalje izpopolnil.

Toplotni stroji, izmed katerih je verjetno najbolj poznan Stirlingov motor, se lahko uporabljajo kot pnevmatični / parni stroj, kompresor, vakumska črpalka in tudi kot toplotna črpalka (v konkretnem primeru za hlajenje ter klimatizacijo).

Takšne naprave obetajo v sektorju obnovljivih virov energije, kjer se pogosto srečujemo s presežki toplotne energije (še posebno poleti oz. v drugih primerih ko ni potrebe po ogrevanju ...). Jobb omenja izkoriščanje sončne toplote in geotermalne energije, izkoriščanje temperaturnih razlik med atmosfersko in globokomorsko toploto, ter izkoriščanje vseh oblik goriv.

Ni mi znano, ali je prototip že ugledal luč dneva / temno podlago asfalta.

Izkoriščanje sončne toplote s strojem z rotacijskimi bati (C) Gangolf Jobb
[en] Sun heat utilization with the rotary piston array heat engine, (C) by Gangolf Jobb

[en] The TREEFINDER webpage (software for computing phylogenetic trees from molecular sequences, authored by Gangolf Jobb) is hosting some really interesting ideas. Gangolf Jobb has improved the design of the recurrently abandoned rotary piston array heat engine (it's internal combustion equivalent being the Wan kel engine).

Heat engines, like the Stirling motor, can be used as pneumatic or steam engine, gas compressor, vacuum pump and similar, but also as a heat pump (in this case for refrigeration / air-conditioning).

Such contraptions should be welcomed especially in the renewable energy sector, where one often encounters the surpluss of heat (especially in the summer and on other instances when heating is not required). Jobb suggests the harvesting of heat form sun rays and from the geothermal potential, form the temperature difference amongst the atmosphere and the subsea, and from fuel combustion.

I am unaware if the prototype has already seen the light of day and the darkness of the asphalt...

Ni komentarjev:

Objavite komentar